14/08/2022 02:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Mùa đang tới”
“La saison qui s’avance”

Tác giả: Paul Verlaine

Nước: Pháp
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 20/04/2021 16:40

 

Nguyên tác

La saison qui s’avance.
Nous baille la défense
D’user des us d’été,
Le frisson de l’automne
Déjà nous pelotonne
Dans le lit mieux fêté.

Fi de l’été morose,
Toujours la même chose:
«J’ai chaud, t’as chaud, dormons!»
Dormir au lieu de vivre,
S’ennuyer comme un livre...
Voici l’automne, aimons!

L’un dans l’autre, à notre aise,
Soyons pires que braise
Puisque s’en vient l’hiver,
Tous les deux, corps et âme,
Soyons pires que lamine,
Soyons pires que chair!

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Lại một mùa nữa đang về
Đôi ta ấp ủ vai kề bên nhau
Mùa hè rồi cũng qua mau
Mùa thu bẽn lẽn nôn nao chờ ngày
Đôi ta quấn quýt miệt mài
Trên giường đẹp nhất để bày tiệc nhau.

Mùa hè oi ả hanh hao,
Ngày hay đêm cũng như nhau khác gì:
“Anh, em đều nóng, ngủ đi!”
Ngủ thôi cũng tốt thay vì nóng hơn,
Như là quyển sách chán chường...
Mùa thu về tới, yêu đương đáp đền!

Chỉ còn lại anh và em
Cùng nhau sưởi ấm hơn bên than hồng
Vì trời đang chớm lập đông
Để đem thể xác, linh hồn đôi ta
Cho nhau hết cả thiết tha
Hoà chung thân xác ngợi ca xuân thì!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Paul Verlaine » “Mùa đang tới”