23/03/2023 21:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

01

Tác giả: Nguyễn Ngọc Oánh

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Cammy vào 10/06/2008 12:50

 

Sợi tóc cứ gầy đi
Qua những đêm khó ngủ

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Ngọc Oánh » 01