07/12/2021 03:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khuyến học
勸學

Tác giả: Nguyễn Xuân Đàm

Thể thơ: Câu đối; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/09/2018 03:19

 

Nguyên tác

學海無涯勤是岸;
青雲有路志爲梯。

Phiên âm

Học hải vô nhai cần thị ngạn;
Thanh vân hữu lộ chí vi thê.

Bản dịch của Phạm Quang Ái

Biển học vô bờ siêng thấy bến;
Đường mây có lối, chí lần thang.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Xuân Đàm » Khuyến học