06/12/2022 04:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bồng Lai tam điện thị yến phụng sắc vịnh Chung Nam sơn ứng chế
蓬萊三殿侍宴奉敕詠終南山應制

Tác giả: Đỗ Thẩm Ngôn - 杜審言

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi hongha83 vào 07/01/2009 06:31

 

Nguyên tác

北斗掛城邊,
南山倚殿前。
雲標金闕迥,
樹杪玉堂懸。
半嶺通佳氣,
中峰繞瑞煙。
小臣持獻壽,
長此戴堯天。

Phiên âm

Bắc Đẩu quải thành biên,
Nam sơn ỷ điện tiền.
Vân tiêu kim khuyết quýnh,
Thụ diểu ngọc đường huyền.
Bán lĩnh thông giai khí,
Trung phong nhiễu thuỵ yên.
Tiểu thần trì hiến thọ,
Trường thử đới Nghiêu[1] thiên.

Dịch nghĩa

Sao Bắc Đẩu treo bên thành,
Núi Nam ở ngay trước điện.
Mây ở xa xa cung vàng,
Ngọn cây ở bên điện ngọc.
Khí trời tốt bên nửa núi,
Ở giữa núi có sương khói đẹp lượn quanh.
Kẻ hạ thần chúc thọ hoàng thượng,
Mong mãi mãi được đội ân đức trời Nghiêu.

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Bên thành chòm đẩu xế
Trước điện núi Nam quanh
Kim khuyết mờ mây lượn
Ngọc đường móc ngọn xanh
Sườn ngang thông khí tốt
Đỉnh giữa phủ mây lành
Mừng thọ dâng thơ chúc
Trời Nghiêu mãi thái bình
Bồng Lai tam điện là tên một cung điện trong hoàng thành Trường An. Núi Chung Nam còn gọi là Nam sơn, cách thành Trường An 60 dặm về hướng nam.

Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
[1] Một trong hai ông vua mẫu mực thời thượng cổ Trung Hoa. Vua do dân tôn lên, khi vua mất, nhường ngôi cho người có tài đức chứ không truyền cho con. Trong triều đại Nghiêu, thiên hạ thái bình, của rơi không ai nhặt, đêm ngủ ngỏ cửa không sợ trộm cướp.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Thẩm Ngôn » Bồng Lai tam điện thị yến phụng sắc vịnh Chung Nam sơn ứng chế