22/09/2023 09:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hải thượng
海上

Tác giả: Tùng Thiện Vương - 從善王

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 15/02/2018 08:40

 

Nguyên tác

海路觀瞻改,
傷心倍去年。
壘迴天后廟,
檣簇鬼方船。
上藥荒徐福,
高風慨魯連。
柱窮沙渚畔,
不語淚如泉。

Phiên âm

Hải lộ quan chiêm cải,
Thương tâm bội khứ niên.
Luỹ hồi Thiên hậu[1] miếu,
Tường thốc Quỷ phương[2] thuyền.
Thượng dược hoang Từ Phúc[3],
Cao phong khái Lỗ Liên[4].
Trụ cùng sa chử bạn,
Bất ngữ lệ như tuyền.

Dịch nghĩa

Đường biển nhìn xem đổi khác
Đau lòng gấp bội năm qua
Luỹ quanh co bên miếu bà Thiên hậu
Cột buồm nhóm lại, thuyền bọn Quỷ phương
Phương thuốc thần diệu làm mê hoặc Từ Phúc
Phong cách cao thượng thương xót Lỗ Liên
Chống gậy đứng trên bờ bãi cát
Lặng im nước mắt sa như suối

Bản dịch của Lương An

Nhìn xem đường biển khác xa
Lòng càng gấp bội năm qua nỗi phiền
Luỹ quanh co miếu bà Thiên
Lô nhô buồm tụ đều thuyền Tây Nhung
Thuốc tiên, Từ Phúc mơ mòng
Lỗ Liên, xót một phẩm phong hơn đời
Trên bờ bãi cát trắng phơi
Lặng im, chống gậy, lệ rơi ròng ròng
Nguồn: Thơ Miên Thẩm Tùng Thiện Vương (Lương An tuyển chọn và giới thiệu), NXB Thuận Hoá, 1994
[1] Một nữ thần được dân đi biển nhiều nơi thờ cúng để được phù hộ khi lâm nạn ngoài khơi.
[2] Tức Tây Nhung ở Trung Quốc xưa. Ở đây tác giả dùng để chỉ quân Pháp.
[3] Tên người đi tìm thuốc trường sinh ngoài biển đông cho Tần Thuỷ Hoàng và biệt tích.
[4] Tức Lỗ Trọng Liên, người nước Tề, có mưu lược, phong cách cao thượng, không chịu tôn Tần vương làm hoàng đế, nếu không được thì sẽ gieo mình xuống biển đông.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tùng Thiện Vương » Hải thượng