01/10/2020 09:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em là con gái Phụng Thiên

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/03/2015 13:57

 

Em là con gái Phụng Thiên[1],
Bán rau mua bút mua nghiên cho chồng.
Nữa mai chồng chiếm bảng rồng,
Bõ công tắm tưới vun trồng cho rau.
Khảo dị:
Thiếp là con gái Phụng Thiên,
Bán rau mua bút sắm nghiên cho chồng.
Nữa mai chồng chiếm bảng rồng,
Bõ công sớm tối vun trồng cho rau.
Nguồn:
1. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970
3. Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002
[1] Thuộc địa phận của ba mươi sáu phố phường Hà Nội cũ, trước là phủ Trung Đô, năm 1469 đời Lê Thánh Tông được đổi là phủ Phụng Thiên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Em là con gái Phụng Thiên