30/09/2023 16:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ Vi xá nhân tảo triều
和韋舍人早朝

Tác giả: Thẩm Thuyên Kỳ - 沈佺期

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi hongha83 vào 16/01/2010 06:10

 

Nguyên tác

閶闔連雲起,
巖廊拂霧開。
玉珂龍影度,
珠履雁行來。
長樂宵鐘盡,
明光曉奏催。
一經推舊德,
五字擢英才。
儼若神仙去,
紛從霄漢廻。
千春奉休曆,
分禁喜趨陪。

Phiên âm

Xương hạp liên vân khởi,
Nham lang phất vụ khai.
Ngọc kha long ảnh độ,
Châu lý nhạn hàng lai.
Trường Lạc tiêu chung tận,
Minh Quang hiểu tấu thôi.
Nhất kinh thôi cựu đức,
Ngũ tự trạc anh tài.
Nghiễm nhược thần tiên khứ,
Phân tòng tiêu hán hồi.
Thiên xuân phụng hưu lịch,
Phân cấm hỉ xu bồi.

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Điện trời liền mây nổi
Hành lang quét móc dăng
Hài châu xếp hàng nhạn
Cương ngọc vút bóng rồng
Đêm tàn chuông Trường Lạc
Sớm tấu rộn Minh Quang
Một kinh truyền đức cũ
Năm chữ nổi tài vang
Nghiêm chỉnh thần tiên trảy
Rộn rã cung trời sang
Ngàn xuân đời thịnh trị
Hộ giá vui rỡ ràng
Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thẩm Thuyên Kỳ » Hoạ Vi xá nhân tảo triều