24/10/2021 08:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Khi anh nói cùng em những điều anh đau khổ”
“Und als ich Euch meine Schmerzen geklagt”

Tác giả: Heinrich Heine

Nước: Đức
Đăng bởi hongha83 vào 18/06/2008 19:05

 

Nguyên tác

Und als ich Euch meine Schmerzen geklagt,
Da habt Ihr gegähnt und nichts gesagt;
Doch als ich sie zierlich in Verse gebracht,
Da habt Ihr mir große Elogen gemacht.

Bản dịch của Hoàng Trung Thông

Khi anh nói cùng em những điều anh đau khổ
Em ngáp dài không nói năng chi
Khi trong thơ nỗi đau anh thổ lộ
Em khen anh thi tứ tuyệt vời

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Heinrich Heine » “Khi anh nói cùng em những điều anh đau khổ”