22/09/2020 08:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiền Đường quan triều
錢塘觀潮

Tác giả: Thi Nhuận Chương - 施閏章

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/03/2019 19:28

 

Nguyên tác

海色雨中開,
濤飛江上臺。
聲驅千騎疾,
氣卷萬山來。
絕岸愁傾覆,
輕舟故溯洄。
鴟夷有遺恨,
終古使人哀。

Phiên âm

Hải sắc vũ trung khai,
Đào phi giang thượng đài.
Thanh khu thiên kỵ tật,
Khí quyển vạn sơn lai.
Tuyệt ngạn sầu khuynh phúc,
Khinh chu cố tố hồi.
Xi di[1] hữu duy hận,
Chung cổ sử nhân ai.

Dịch nghĩa

Sắc biển toàn một mầu mưa
Sóng cồn táp lên đài trên sông
Tiếng rầm rầm như nghìn ngựa chạy
Thế cuốn muôn trung núi
Bờ dựng đứng lo sập
Xoáy thuyền lên ngược dong ngược
Bao da còn để hận mãi
Khiến não lòng ngưsời muôn thuở

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Sắc biển màu mưa phủ
Sóng cồn táp gác sông
Tiếng như nghìn ngựa chạy
Khí cuốn vạn non chồng
Dựng đứng bờ lo sạt
Nhẹ nhàng thuyền ngược dong
Bao da mang hận mãi
Muôn thuở người đau lòng
Vào khoảng trước sau ngày 18 tháng 8 âm lịch, thuỷ triều trên sông Tiền Đường dâng lê vùn vụt, khí thế như muốn cuốn theo muôn trùng núi.

[1] Bao da. Ngũ Tử Tư thời Xuân Thu bị Phù Sai ban chết, cho xác vào bao da ném xuống sông. Khí oán của Tử Tư ngút trời, trở thành vị thần trong truyền thuyết ở sông Tiền Đường.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thi Nhuận Chương » Tiền Đường quan triều