29/11/2021 10:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Lư xử sĩ sơn cư
題盧處士山居

Tác giả: Ôn Đình Quân - 溫庭筠

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 23/10/2008 03:35

 

Nguyên tác

西溪問樵客,
遙識楚人家。
古樹老連石,
急泉清露沙。
千峰隨雨暗,
一徑入雲斜。
日暮飛鴉集,
滿山蕎麥花。

Phiên âm

Tây khê vấn tiều khách,
Dao thức sở nhân gia.
Cổ thụ lão liên thạch,
Cấp tuyền thanh lộ sa.
Thiên phong tuỳ vũ ám,
Nhất kính nhập vân tà.
Nhật mộ phi nha tập,
Mãn sơn kiều mạch hoa.

Bản dịch của Nguyễn Khắc Phi

Suối tây hỏi tiều phu
Biết chủ nhà ở xa
Cổ thụ phiến đá cũ
Nguồn xiết, cát sương trong
Ngàn núi theo mưa tối
Một đường vào mây nghiêng
Chiều tà chim bay tản
Hoa kiều mạch đầy non
Tiêu đề bài này có nơi chép là Xử sĩ Lư Cô sơn cư 處士盧岵山居 (Nhà của ẩn sĩ núi Lư Cô).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ôn Đình Quân » Đề Lư xử sĩ sơn cư