04/12/2021 03:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bệnh hậu phỏng mai kỳ 8
病後訪梅其八

Tác giả: Lưu Khắc Trang - 劉克莊

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/01/2018 14:51

 

Nguyên tác

春信分明到草廬,
呼兒沽酒買溪魚。
從前弄月嘲風罪,
即日金雞已赦除。

Phiên âm

Xuân tín phân minh đáo thảo lư,
Hô nhi cô tửu mãi khê ngư.
Tòng tiền lộng nguyệt trào phong tội,
Tức nhật kim kê[1] dĩ xá trừ.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Tin xuân đã đến tận lều tranh,
Gọi con mua rượu cá cho nhanh.
Đùa trăng giỡn gió như tiền lệ,
Ngày đó gà vàng xá tội danh.
[1] Gà vàng. Khi xá tội cho tội nhân, người ta treo lên cây sào một con gà đầu trang sức màu vàng, miệng ngậm giấy đỏ. Kim kê cũng được gọi “cẩm kê” 錦雞. Thơ Lý Bạch Lưu Dạ Lang tặng Tân phán quan 流夜郎贈辛判官: “Ngã sầu viễn trích Dạ Lang khứ, Hà nhật kim kê phóng xá hồi” 我愁遠謫夜郎去,何日金雞放赦回.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Khắc Trang » Bệnh hậu phỏng mai kỳ 8