17/01/2022 13:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dở dòng

Tác giả: Yên Thao - Nguyễn Bảo Thịnh

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 05/02/2015 17:46

 

Rượu buồn ướt trọn đêm buồn ấy
Tôi ngó then hồn thức đợi em
Em không lại để đêm buồn ướt mãi
Đêm còn buồn ướt mãi đến bao, em?

Giá tự ngày xưa mà sớm biết
Néo đời mai lạnh có hôm nay
Thì em ơi, dù cho nhiều rẽ ngả
Đường nào kia tay vẫn ấm trong tay.

Thơ nghẽn vần yêu, đàn hẫng nhịp
Lối về thương nhớ nghẽn sông sâu
Tôi gửi hồn qua phòng tuyến trắng
Đuổi hồn em ngơ ngác lối chiêm bao.

Đã hết rồi ư, mùa tạnh ráo?
Dở dòng không hẹn đến vu vơ
Em đi tám hướng trời điên đảo
Mùa mưa mưa dăng dãi đến bao giờ?
Nguồn: Yên Thao - thơ, NXB Văn học, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yên Thao » Dở dòng