12/08/2022 21:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thủ 02
首02

Tác giả: Lê Hữu Trác - 黎有晫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 03/03/2008 07:50

 

Nguyên tác

一江烟水靖,
客思满關河。
風重征帆急,
霜深去雁斜。
寒山來夜磬,
遠浦出漁歌。
今夕猶如此,
明朝且奈何。

Phiên âm

Nhất giang yên thuỷ tĩnh,
Khách tứ mãn quan hà.
Phong trọng chinh phàm cấp,
Sương thâm khứ nhạn tà.
Hàn san lai dạ khánh,
Viễn phố xuất ngư ca.
Kim tịch do như thử,
Minh triêu thả nại hà?

Bản dịch của (Không rõ)

Nước mây sông phẳng lặng
Nỗi khách chốn quan hà
Gió mạnh buồm đưa gấp
Sương dày nhạn lượn qua
Núi sâu vang tự khánh
Bến vắng vọng lời ca
Cảnh tối nay như thế
Mai đây biết chăng là?
Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 77, 11-1923

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Hữu Trác » Thủ 02