04/07/2020 13:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tham giàu thầy mẹ ép gả em ra

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/03/2015 12:42

 

Tham giàu thầy mẹ ép gả em ra,
Tưởng là mẹ chính, hoá ra mụ hầu.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Tham giàu thầy mẹ ép gả em ra