08/10/2022 00:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mùa xuân
Spring

Tác giả: Edna St. Vincent Millay

Nước: Mỹ
Đăng bởi estrange vào 15/04/2008 13:44

 

Nguyên tác

To what purpose, April, do you return again?
Beauty is not enough.
You can no longer quiet me with the redness
Of little leaves opening stickily.
I know what I know.
The sun is hot on my neck as I observe
The spikes of the crocus.
The smell of the earth is good.
It is apparent that there is no death.
But what does that signify?
Not only under ground are the brains of men
Eaten by maggots.
Life in itself
Is nothing,
An empty cup, a flight of uncarpeted stairs.
It is not enough that yearly, down this hill,
April
Comes like an idiot, babbling and strewing flowers.

Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Tháng Tư, người trở lại làm gì?
Cái đẹp không còn đủ
Người không thể an ủi tôi bằng màu đỏ
Của những lộc non dịu ướt hé mở.
Tôi biết điều tôi biết.
Mặt trời nóng trên cổ tôi khi tôi nhìn
Hoa oải hương màu vàng
Mùi của đất tốt lành.
Và hình như không còn cái chết.
Nhưng điều đó có nghĩa gì đâu?
Không chỉ ở dưới lòng đất là óc của con người
Bị loài giòi ăn mất.
Bản thân cuộc đời
Là vô nghĩa,
Một chiếc cốc rỗng, một cầu thang không trải thảm.
Chẳng đủ đâu khi cứ hàng năm, dưới ngọn đồi này,
Tháng Tư
Đến như một thằng ngốc, lẩm bẩm và rải rác những bông hoa

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Edna St. Vincent Millay » Mùa xuân