15/06/2024 19:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tây giang nguyệt kỳ 2 - Trùng cửu
西江月其二-重九

Tác giả: Tô Thức - 蘇軾

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 30/12/2006 18:00

 

Nguyên tác

點點樓頭細雨,
重重江外平湖。
當年戲馬會東徐,
今日淒涼南浦。

莫恨黃花未吐,
且教紅粉相扶。
酒闌不必看茱萸,
俯仰人間今古。

Phiên âm

Điểm điểm lâu đầu tế vũ,
Trùng trùng giang ngoại bình hồ.
Đương niên hí mã hội Đông Từ,
Kim nhật thê lương Nam Phố[1].

Mạc hận hoàng hoa vị thổ,
Thả giao hồng phấn tương phù.
Tửu lan bất tất khán thù du[2],
Phủ ngưỡng nhân gian kim cổ.

Dịch nghĩa

Những nóc lâu đài lác đác trong màn mưa nhỏ
Bên kia sông trùng trùng những hồ lăn tăn sóng
Năm xưa ngựa xe tụ hội về Đông Từ
Hôm nay ảm đạm miền Nam Phố

Đừng oán hoa cúc chưa chịu nở
Hãy tạm cùng phấn hồng làm bạn nương nhau
Rượu sắp hết không nên tìm xem nhành thù du
Cúi xuống ngẩng lên xem cho hết chuyện xưa nay ở đời.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Trong mưa lác đác lầu cung
Ngoài sông hồ nước điệp trùng sóng đưa
Đông Từ ngựa hội hôm xưa
Mà nay Nam Phố không người lại qua

Hờn chi đám cúc không hoa
Tạm cùng hồng phấn lan xa hương phù
Rượu tàn đừng ước thù du
Nhìn lên xem khắp thiên thu cõi người.
[1] Tên một bến sông phía tây huyện Nam Xương, tỉnh Giang Tây. Cũng chỉ nơi chia tay, đưa người thân đi xa.
[2] Một loại cây có bông đẹp. Thời xưa người ta tin rằng vào ngày trùng cửu, giắt cành thù du lên áo rồi lên núi uống rượu hoàng hoa (hoa cúc) thì có thể tránh được những tai hoạ. Câu này ý nói vì tác giả đã gặp nhiều tai hoạ, bị đổi đi nhiều nơi xa xôi hẻo lánh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Thức » Tây giang nguyệt kỳ 2 - Trùng cửu