08/10/2022 01:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giang Lăng đạo trung
江陵道中

Tác giả: Vương Kiến - 王建

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/07/2014 16:53

 

Nguyên tác

菱葉參差萍葉重,
新蒲半折夜來風。
江村水落平地出,
溪畔漁船青草中。

Phiên âm

Lăng diệp sâm si bình diệp trùng,
Tân bồ bán chiết, dạ lai phong.
Giang thôn thuỷ lạc bình địa xuất,
Khê bạn ngư thuyền thanh thảo trung.

Dịch nghĩa

Lá củ ấu rải rác, bèo kết thành lớp,
Cỏ bồ mới đâm ra đã chết một nửa, gió nổi ban đêm.
Xóm dân cư lập bên bờ con sông chảy trên vùng đất bằng phẳng,
Thuyền đánh cá đậu bên bờ suối cỏ xanh ngắt.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lá ấu thưa, bèo xanh kết lớp
Gió về đêm, bồ chết nửa dần
Xóm sông đất phẳng sông bình
Thuyền câu bên suối cỏ xanh hai bờ
Giang Lăng nguyên là Kinh Châu, năm 760 Đường Túc Tông nâng lên thành Giang Lăng phủ và còn dự tính lập thành Nam Đô, nay là huyện Giang Lăng, thuộc tỉnh Hồ Bắc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Kiến » Giang Lăng đạo trung