22/10/2021 07:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giang đầu tứ vịnh - Đinh hương
江頭四詠-丁香

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/04/2015 13:48

 

Nguyên tác

丁香體柔弱,
亂結枝猶墊。
細葉帶浮毛,
疏花披素豔。
深栽小齋後,
庶近幽人占。
晚墮蘭麝中,
休懷粉身念。

Phiên âm

Đinh hương thể nhu nhược,
Loạn kết chi do điếm.
Tế diệp đới phù mao,
Sơ hoa phi tố diễm.
Thâm tài tiểu trai hậu,
Thứ cận u nhân chiếm.
Vãn đoạ lan xạ trúng,
Hưu hoài phấn thân niệm.

Dịch nghĩa

Cây đinh hương hình thể ốm yếu,
Cứ quấn thành gùi nên cành thấp lè tè.
Lá lăn tăn có nhiều sợi lông nhỏ,
Cánh hoa mỏng phô sắc tươi.
Trồng phía góc sau phòng nhỏ,
Sát chỗ ở của người ưa tĩnh mịch.
Buổi chiều hương thơm toả ra ngào ngạt,
Hết còn nhớ đến cái thân trát phấn của mình nữa.

Bản dịch của Phạm Doanh

Đinh hương dáng yếu đuối,
Quấn gùi, cành lè tè.
Lá nhỏ, lông lún phún,
Hoa mỏng, sắc đẹp khoe.
Sau buồng trồng góc kín,
Kẻ nhàn thấy gần kề.
Ban chiều hương toả ngát,
Mình phấn, quên hẳn đi.
(Năm 762)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Giang đầu tứ vịnh - Đinh hương