03/12/2021 21:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Đôi khi sống được vì bởi từ”
“Sometimes I am alive because with”

Tác giả: Edward Estlin Cummings

Nước: Mỹ
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 14/09/2021 08:40

 

Nguyên tác

Sometimes i am alive because with
me her alert treelike body sleeps
which i will feel slowly sharpening
becoming distinct with love slowly,
who in my shoulder sinks sweetly teeth
until we shall attain the Springsmelling
intense large together coloured instant
the moment pleasantly frightful
when, her mouth suddenly rising, wholly
begins with mine fiercely to fool
(and from my thighs which shrug and pant
a murdering rain leapingly reaches the upward singular deepest flower which she
carries in a gesture of her hips)

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Đôi khi sống được vì bởi từ
hình hài em tựa bóng cây ru
mà anh cảm thấy dần sắc nét
nên rõ ràng với yêu từ từ,
vai anh răng ai cắn ngọt ngào
cho đôi ta hương xuân dạt dào
cuồn cuộn trong ta cùng sắc thái
khoảnh khắc cuồng vui sướng trong nhau
khi, miệng em trỗi dậy, hoàn toàn
bắt đầu mãnh liệt dại khờ anh
(và từ đùi anh cơn dồn dập
trận mưa giết người vọt tuôn nhanh
đến hoa thầm kín em đang hướng
với nét điệu đàng của hông em)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Edward Estlin Cummings » “Đôi khi sống được vì bởi từ”