20/09/2020 14:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ác Quỷ - Phần 1 (XIV)
Демон - Часть 1 (XIV)

Tác giả: Mikhail Lermontov - Михаил Лермонтов

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 09/02/2009 21:09

 

Nguyên tác

В семье Гудала плач и стоны,
Толпится на дворе народ:
Чей конь примчался запаленный
И пал на камни у ворот?
Кто этот всадник бездыханный?
Хранили след тревоги бранной
Морщины смуглого чела.
В крови оружие и платье;
В последнем бешеном пожатье
Рука на гриве замерла.
Недолго жениха младого,
Невеста, взор твой ожидал:
Сдержал он княжеское слово,
На брачный пир он прискакал...
Увы! но никогда уж снова
Не сядет на коня лихого!..

Bản dịch của Đức Mẫn

Nhà Gudan hàng xóm đến đầy sân
Tin sét đánh mọi người im nức nở
Ngựa ai đến, móng tưởng chừng nóng đỏ
Gượng một giây rồi gục ngã bên thềm?
Ai trên yên mà mắt lạnh, môi im?
Thân xơ xác như dãi dầu chiến trận
Những nếp nhăn đau thương hằn khắp trán
Máu đầy mình bê bết súng bên lưng
Tay giữ bờm còn nắm chắc không buông
Chàng quân tử giữ đúng lời quân tử
Giờ đã hẹn không bao giờ chịu lỡ
Lời đã trao dẫu chết chẳng thây lời
Ôi! Oái ăm thay cuộc sống trên đời
Chàng kỵ sĩ đã lìa thân, bỏ ngựa
Nguồn: Thơ M.Iu.Ler-môn-tốp/ NXB Văn học, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mikhail Lermontov » Ác Quỷ - Phần 1 (XIV)