28/10/2020 00:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vu giáp đề viên ca tống Khâu thiếu phủ quy Tứ Minh
巫峽啼猿歌送丘少府歸四明

Tác giả: Lâm Hồng (I) - 林鴻

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/08/2014 14:13

 

Nguyên tác

巫山巫峽連三巴,
猿啼三聲客思家。
停舟聽之聲未了,
卻過青枝猶裊裊。
野人乍來錦宮城,
清秋滿峽啼猿聲。
黃牛灘上怨楓落,
白帝祠前哀月明。
商聲清冽羽聲亂,
倏忽東崖復西澗。
久客聞之淚欲干,
壯夫聽此魂亦斷。
故人歸臥越山雲,
憶得啼猿歌送君。
扁舟獨宿剡溪夜,
叫月三聲誰共聞。

Phiên âm

Vu sơn Vu giáp liên Tam Ba,
Viên đề tam thanh khách tư gia.
Đình chu thính chi thanh vị liễu,
Khước quá thanh chi do diểu diểu.
Dã nhân sạ lai Cẩm cung thành,
Thanh thu mãn giáp đề viên thanh.
Hoàng Ngưu than thượng oán phong lạc,
Bạch Đế từ tiền ai nguyệt minh.
Thương thanh thanh liệt vũ thanh loạn,
Thúc hốt đông nhai phục tây giản.
Cửu khách văn chi lệ dục can,
Tráng phu thính thử hồn diệc đoạn.
Cố nhân quy ngoạ Việt sơn vân,
Ức đắc đề viên ca tống quân.
Biển chu độc túc Diệm khê dạ,
Khiếu nguyệt tam thanh thuỳ cộng văn.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Nối Tam Ba là Vu sơn, Vu giáp
Khách nhớ nhà khi ba tiếng vượn kêu
Dừng thuyền lại lắng nghe âm chưa dứt
Cành xanh tươi lay động dáng yêu kiều
Kẻ quê mùa vừa đến đây thành Cẩm
Thu trong xanh, đầy kẽm tiếng vượn buồn
Thác Hoàng Ngưu ngọn gió hờn sa xuống
Trăng chiếu trên đền Bạch Đế than van
Cung vũ loạn cung thanh càng lạnh rét
Khi suối tây khi thoắt đến bờ đông
Lệ đã hết những ai nơi đất khách
Cả thanh niên cũng muốn nát tan hồn
Cố nhân về ẩn trong mây núi Việt
Nhớ bài ca vượn khóc tiễn người đi?
Trong thuyền nhỏ một mình đêm suối Diệm
Vượn kêu trăng ba tiếng có nghe cùng
Thiếu phủ là chức quan thời xưa, tương đương với huyện lệnh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lâm Hồng (I) » Vu giáp đề viên ca tống Khâu thiếu phủ quy Tứ Minh