07/08/2020 17:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bỏ lỡ

Tác giả: Tô Thuỳ Yên - Đinh Thành Tiên

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 08/06/2009 01:44

 

Ít nhất một lần, đã bỏ lỡ
Cùng em ngoài cõi mộng lang thang
Chờ khai ngộ một dòng kinh cổ
Trắng kiếp ngồi lì cửa hỗn mang
Nguồn: Tô Thùy Yên, Thắp tạ, An Tiêm xuất bản, Houston, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Thuỳ Yên » Bỏ lỡ