26/05/2024 13:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Áo chàm bay

Tác giả: Y Phương - Hứa Vĩnh Sước

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 28/05/2009 14:14

 

Những cô gái áo chàm
Lơ ngơ đi trên cỏ
Ơ hay trời chẳng gió
Áo chàm tung cánh bay.
Cao Bằng, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Y Phương » Áo chàm bay