28/11/2021 23:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu phố đồ trung
秋浦途中

Tác giả: Đỗ Mục - 杜牧

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 17/10/2008 07:48

 

Nguyên tác

蕭蕭山路窮秋雨,
淅淅溪風一岸蒲。
為問寒沙新到雁,
來時還下杜陵無?

Phiên âm

Tiêu tiêu sơn lộ cùng thu vũ,
Tích tích khê phong nhất ngạn bồ.
Vị vấn Hàn Sa tân đáo nhạn,
Lai thì hoàn há Đỗ Lăng[1] vô?

Dịch nghĩa

Đường núi sụt sùi mưa cuối thu
Gió khe hiu hắt ngọn cỏ bồ suốt một dải bờ
Xin hỏi chim nhạn vừa bay từ Hàn Sa đến
Hôm vừa rồi có ghé xuống Đỗ Lăng không?

Bản dịch của Nguyễn Hà

Đường non sùi sụt mưa thu cuối
Khe gió hiu hiu áy cỏ bồ
Hỏi nhạn Hàn Sa vừa chợt đến
Hôm rày ghé xuống Đỗ Lăng chưa?
Thu phố là địa danh phía tây Quý Thành tỉnh An Huy. Bài thơ nói lên tâm trạng nhớ quê của tác giả nhân ngày mưa gió cuối thu, đi trên đường gặp nhạn về nam tránh rét.

[1] Nằm ở phía nam thành Trường An. Tác giả là người Đỗ Lăng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Mục » Thu phố đồ trung