25/06/2022 14:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mồng hai Tết viếng cô Ký

Tác giả: Trần Tế Xương - 陳濟昌

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 23/02/2006 17:53

 

Cô Ký sao mà đã chết ngay?
Ô hay, trời chẳng nể ông Tây!
Gái tơ đi lấy làm hai họ
Năm mới vừa sang được một ngày.
Hàng phố khóc bằng câu đối đỏ,[1]
Ông chồng thương đến cái xe tay![2]
Gớm gan cho những cô con gái
Còn rủ rê nhau lấy các thầy!
Ký tức ký lục, chỉ người ghi chép giấy tờ sổ sách trong các sở Tây, thường được gọi là thầy Ký, vợ anh ta gọi là cô Ký. Cô Ký là vợ hai của một ông Ký mở hiệu xe tay, được chồng sai đi giao dịch với tên cẩm Tây để kiếm lợi.

Bài thơ này từng được sử dụng trong chương trình SGK Văn học 11 giai đoạn 1990-2006, nhưng đã được lược bỏ trong SGK Ngữ văn 11 từ 2007.

Nguồn: Thơ văn Trần Tế Xương, NXB Giáo dục, 1984
[1] Vì ngày tết nên hàng phố đều sẵn câu đối đỏ (để vui xuân) và nhân tiện để khóc cô Ký.
[2] Ý nói: ông chồng thương xót cô Ký thì ít mà thương cái xe tay (từ nay không ai lo) thì nhiều!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Tế Xương » Mồng hai Tết viếng cô Ký