19/08/2022 11:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thiên thần gục đổ
Poražený anděl

Tác giả: Jaroslav Seifert

Nước: Séc
Đăng bởi hongha83 vào 05/07/2008 22:27

 

Nguyên tác

Již dříve jsem ho vídal, 
ted'jsem se rozpomněl,
nad hrobem
mlčky hlídal bzučení starých včel. 

Vítr ho srazil včera
dloubnutím do žeber, 
mrtvá helikoptera
v tříšti svých vlastních per. 

Pták divokého chmýří 
přilét jak z dávných dob. 
Byli jsme tu jen čtyři, 
pták, anděl, já a hrob.

Bản dịch của Dương Tất Từ

Trước đây tôi thường thấy
giờ đây tôi nhớ lại
tượng thiên thần trên mộ
lặng im canh bầy ong.

Hôm qua gió làm đổ
rơi vỡ giơ xương sườn
như chiếc trực thăng chết
phơi ra những lò xo

Có một lần chim bay đến
cái con chim kỳ lạ
góp lại thành bốn người:
Thiên thần, ngôi mộ, con chim và tôi.
Nguồn: Làm thi sĩ (Tuyển thơ & hồi ký), Jaroslav Seifert, NXB Văn học, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Jaroslav Seifert » Thiên thần gục đổ