26/09/2023 15:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khuê oán kỳ 2
閨怨其二

Tác giả: Thẩm Như Quân - 沈如筠

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/06/2014 15:05

 

Nguyên tác

隴底嗟長別,
流襟一動君。
何言幽咽所,
更作死生分。

Phiên âm

Lũng để ta trường biệt,
Lưu khâm nhất động quân.
Hà ngôn u yết sở,
Cánh tác tử sinh phân.

Dịch nghĩa

Hai ta khóc rất lâu khi từ biệt dưới chân núi Lũng,
Nước mắt đẫm tay áo làm chàng cảm động.
Muốn nói nhiều mà tắc nghẹn,
Vì cảnh sinh ly này có khác gì cảnh tử biệt.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ta khóc lâu khi dời núi Lũng
Nước mắt làm chàng cũng mủi lòng
Nói sao tâm sự não nùng
Sinh ly tử biệt cũng không khác gì

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thẩm Như Quân » Khuê oán kỳ 2