05/08/2020 16:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ai về đường ấy hôm nay

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/04/2015 12:45

 

- Ai về đường ấy hôm nay,
Ngựa hồng ai cỡi, dù tay ai cầm?

- Ngựa hồng đã có tri âm,
Dù tay đã có người cầm thì thôi!
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ai về đường ấy hôm nay