07/12/2021 23:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vọng Hàn Công đôi
望韓公堆

Tác giả: Thôi Địch - 崔滌

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/06/2014 14:54

 

Nguyên tác

韓公堆上望秦川,
渺渺關山西接連。
孤客一身千里外,
未知歸日是何年。

Phiên âm

Hàn Công đôi thượng vọng Tần Xuyên[1],
Diểu diểu quan sơn tây tiếp liên.
Cô khách nhất thân thiên lý ngoại,
Vị tri quy nhật thị hà niên.

Dịch nghĩa

Đứng trên gò Ông Hàn ngắm đất Tần Xuyên,
Về hướng tây núi và các quan ải nối tiếp trùng trùng.
Ta là khách cô đơn nơi xa ngàn dặm này,
Chưa biết năm nào mới về.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đất Tần Xuyên lên gò Hàn ngắm
Tít trời tây thật lắm quan san
Khách du cô độc dặm ngàn
Vẫn chưa hay biết đến năm nào về
[1] Vùng đất thuộc hai tỉnh Cam Túc và Thiểm Tây ngày nay, xưa là nước Tần thời Xuân Thu và Chiến Quốc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thôi Địch » Vọng Hàn Công đôi