24/10/2021 21:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Niệm tích du kỳ 3
念昔遊其三

Tác giả: Đỗ Mục - 杜牧

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 08/12/2013 14:39

 

Nguyên tác

李白題詩水西寺,
古木回巖樓閣風。
半醒半醉遊三日,
紅白花開山雨中。

Phiên âm

Lý Bạch đề thi Thuỷ Tây tự,
Cổ mộc hồi nham lâu các phong.
Bán tỉnh bán tuý du tam nhật,
Hồng bạch hoa khai sơn vũ trung.

Dịch nghĩa

Đây là chùa Thuỷ Tây, nơi Lý Bạch đã đề thơ,
Cây cổ thụ xen giữa những tảng đá lớn, lầu gác gió thổi mát.
Ta ở đây chơi ba ngày, nửa say nửa tỉnh.
Hoa nở màu hồng, trắng trong mưa rừng.

Bản dịch của Nguyễn Phước Hậu

Lý đề thơ lại Thuỷ Tây chùa
Lầu gác cây già lối đá đưa
Ba bữa ở đây say nửa tỉnh
Hoa hồng trắng nở núi trong mưa
Thuỷ Tây tự: chùa đời Đường, nguyên là Sùng Khánh tự đời Nam Tề đổi tên, nay ở huyện Kính, tỉnh An Huy. Nơi đây có suối Kính, núi rừng u nhã.
Nguồn: Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm, Đỗ Mục - Nhà thơ tài hoa Vãn Đường, NXB Lao động, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Mục » Niệm tích du kỳ 3