16/05/2021 06:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiêu viên
椒園

Tác giả: Vương Duy - 王維

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 03/11/2013 15:49

 

Nguyên tác

桂尊迎帝子,
杜若贈佳人。
椒漿奠瑤席,
欲下雲中君。

Phiên âm

Quế tôn nghinh đế tử,
Đỗ nhược tặng giai nhân.
Tiêu tương[1] điện dao tịch,
Dục há vân trung quân[2].

Dịch nghĩa

Ly quế đón con vua,
Hoa đỗ nhược tặng người đẹp.
Nước thơm mùi tiêu nơi chiếu ngọc,
Thần trong mây muốn xuống không?

Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Rượu quế dâng đế tử,
Đỗ trọng tặng giai nhân.
Tiêu tương đầy chiếu ngọc,
Muốn xuống? người giữa mây.
Nguồn: Vương Duy chân diện mục, Vũ Thế Ngọc, NXB Tổng hợp tp. Hồ Chí Minh, 2006
[1] Dùng hột tiêu ngâm thành dung dịch có mùi thơm để cúng thần. Khuất Nguyên 屈原, bài Đông hoàng thái nhất 東皇太一: “Huệ hào chưng hề lan tạ, Điện quế tửu hề tiêu tương” 蕙餚蒸兮蘭藉,奠桂酒兮椒漿 (Bày thịt chay chừ chiếu ngọc, Dâng rượu quế chừ nước tiêu; huệ hào: dùng cỏ huệ để làm món thịt chay có màu đen). Hán thư, phần Lễ nhạc chí: “Chước tiêu tương, linh dĩ tuý” 勺椒漿, 靈已醉 (Dâng nước tiêu, hồn đã say).
[2] Thần mây, có được nhắc đến trong Sở từ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Duy » Tiêu viên