22/10/2021 08:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu dạ
秋夜

Tác giả: Tương An quận vương - 襄安郡王

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Mặc Am vào 15/05/2019 10:10

 

Nguyên tác

偶讀歐陽賦,
秋聲夜起頻。
堦邊蛩唧唧,
愁殺未眠人。

Phiên âm

Ngẫu độc Âu Dương phú[1],
Thu thanh dạ khởi tần.
Giai biên cung tức tức,
Sầu sát vị miên nhân.

Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Đọc bài phú của Âu Dương
Tiếng thu đâu đó thê lương đêm dài
Bên thềm dế khóc thương ai
Cho người thao thức hai vai nặng sầu
[1] Tức bài Thu thanh phú 秋聲賦 của Âu Dương Tu đời Bắc Tống.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tương An quận vương » Thu dạ