16/08/2022 10:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khổ trúc
苦竹

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2015 15:46

 

Nguyên tác

青冥亦自守,
軟弱強扶持。
味苦夏蟲避,
叢卑春鳥疑。
軒墀曾不重,
翦伐欲無辭。
幸近幽人屋,
霜根結在茲。

Phiên âm

Thanh minh diệc tự thủ
Nhuyễn nhược cưỡng phù trì.
Vị khổ hạ trùng tị,
Tùng ty xuân điểu nghi.
Hiên trì tằng bất trọng,
Tiễn phạt dục vô từ.
Hạnh cận u nhân ốc,
Sương căn kết tại tư.

Dịch nghĩa

Dưới trời cao cũng tự mình lo cho mình,
Mềm yếu cũng cố mà chống đỡ.
Vị đắng khiến cho cả sâu trong mùa hè cũng còn chê,
Bụi thấp lè tè nên chim mùa xuân cứ nghi ngại.
Chốn nhà sang từng không coi là quý,
Cứ chặt đốn bứa bừa.
May mà trúc gần nhà của người ưa nhàn,
Rễ trắng như sương kết ở chốn này đây.

Bản dịch của Phạm Doanh

Trời cao biết phận mình,
Mềm yếu gắng chống đỡ.
Bụi thấp, chim xuân ngờ,
Vị đắng, sâu hè né.
Sảnh đường từng không ưa,
Đốn, chặt cứ không nể.
May gần nhà kẻ nhàn,
Có chỗ để bén rễ.
(Năm 759)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Khổ trúc