28/01/2022 01:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tĩnh Lan Sa túc ngộ dạ khách
井欄砂宿遇夜客

Tác giả: Lý Thiệp - 李涉

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/04/2014 14:23

 

Nguyên tác

暮雨蕭蕭江上村,
綠林豪客夜知聞。
他時不用逃名姓,
世上如今半是君。

Phiên âm

Mộ vũ tiêu tiêu[1] giang thượng thôn,
Lục lâm hào khách dạ tri văn.
Tha thì bất dụng đào danh tính,
Thế thượng như kim bán thị quân.

Dịch nghĩa

Mưa chiều ào ào trên thôn bên sông,
Tối gặp khách lục lâm nói có nghe danh ta.
Khách không cho biết bí danh là gì,
Ngày nay một nửa người trên thế gian giống như ông.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Xóm bên sông mưa đêm rả rích
Gặp lục lâm khách biết về ta
Bí danh khách chẳng nói ra
Thế gian một nửa người là như ông
Sách Đường thi kỷ sự có chép Thiệp một lần tới Cửu Giang, huyện Hoàn (nay là huyện An Khánh, tỉnh An Huy) thì gặp cướp, hỏi ai vậy. Người đi cùng nói đây là Lý bác sĩ (Thiệp từng nhậm Thái học bác sĩ). Kẻ cướp nói nếu là Lý Thiệp bác sĩ thì đây không cướp bóc. Nghe danh thi sĩ đã lâu, xin cho một bài thơ được không? Ông đáp lại bằng bài này. Tĩnh Lan Sa là tên thôn trong huyện Hoàn, lúc chuyện xảy ra là đời Mạt Đường, trộm cướp nổi lên tứ tung.

[1] Có bản chép là "Tiêu Tương" 瀟湘.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thiệp » Tĩnh Lan Sa túc ngộ dạ khách