26/10/2021 23:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tâm vỡ

Tác giả: Đỗ Kim Vũ

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đông Tà vào 06/06/2006 04:42

 

Chới với lằn ranh giữa chính - tà
Vui buồn trơ trọi quẩn mình ta
Giơ tay níu thử: Trời cao quá
Chân giẫm đạp xem: Đất trũng mà
Nhân thế an hoà: nhân thế lạ
Nhân sinh tranh chấp: nhân sinh đa
Đây cười, kia khóc tâm chai đá
Cuộc thế xoay tung lẫn trẻ - già
01/05/2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Kim Vũ » Tâm vỡ