14/08/2022 00:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gửi một người bạn vui

Tác giả: Trần Ninh Hồ - Trần Hữu Hỷ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 17/01/2017 08:20

 

Tặng N.D

Khi rượu ngoại, khi thuốc lào
Đông Tây chi vẫn ba đào nhân gian
Khi sang cả, lúc cơ hàn
Thiên tư đến độ, ương gàn đến thân...
1995

Nguồn: Trần Ninh Hồ, Thấp thoáng trăm năm (thơ), NXB Văn hoá, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Ninh Hồ » Gửi một người bạn vui