02/12/2020 04:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vệt trăng kinh thành

Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 26/11/2016 07:35

 

Mở mắt đen ướt
em lột xác kinh sư
em lóc thịt trăng Ngọ Môn
&
chúng ta cắn máu giấc mơ chói trinh
mặt trời đêm
quẫy
đám cháy
loã lồ
bạo khát

ban mai ló nóng
trương mồ hôi nhiệt đới
âm giai huyền ẩn
gạch mẻ nứt
ma hiện
kéo
mắt tình nhơn khép lại.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Lãm Thắng » Vệt trăng kinh thành