29/09/2020 18:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Để bên kia trời

Tác giả: Lê Tuân

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Lê Tuân vào 11/03/2019 10:22

 

người đã đến
khi em còn chưa đến
và đã đi
khi trăng nhỏ vừa lên

vẫn còn một ít không tên
và còn nhiều nữa để bên kia trời

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Tuân » Để bên kia trời