04/07/2020 00:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngọn đèn
The lamp

Tác giả: Sara Teasdale

Nước: Mỹ
Đăng bởi Phạm Thanh Cải vào 16/05/2018 16:14

 

Nguyên tác

If I can bear your love like a lamp before me,
When I go down the long steep Road of Darkness,
I shall not fear the everlasting shadows,
 Nor cry in terror.

If I can find out God, then I shall find Him,
If none can find Him, then I shall sleep soundly,
Knowing how well on earth your love sufficed me,
 A lamp in darkness.

Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Nếu có thể mang tình yêu như một ngọn đèn,
Khi em đi xuống dốc dài tăm tối
Em sẽ không run sợ những bóng đen,
Cũng không khóc khi trong sợ hãi.

Nếu có thể tìm Ngài, em sẽ tìm thấy Chúa,
Nếu không thể tìm Ngài, em có giấc ngủ yên,
Biết trên đời tình yêu của anh đã đủ,
Một bóng đèn trong bóng tối đen.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Sara Teasdale » Ngọn đèn