12/08/2022 21:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đối vũ
對雨

Tác giả: Đoàn Huyên - 段諠

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 13/05/2016 21:01

 

Nguyên tác

滿城風雨轉霏霏,
客捨蕭騷晝掩扉。
夏半如秋多少意,
不關千里正思歸。

Phiên âm

Mãn thành phong vũ chuyển phi phi,
Khách xá tiêu tao trú yểm phi.
Hạ bán như thu đa thiểu ý,
Bất quan thiên lý chính tư quy.

Dịch nghĩa

Khắp thành mưa gió bay lất phất
Quán trọ quạnh hiu cửa đóng cả ngày
Giữa mùa hè đã như mùa thu, xiết bao ý tứ
Chẳng kể xa ngàn dặm muốn trở về

Bản dịch của Nguyễn Thị Oanh

Khắp thành mưa gió lất phất bay
Quán trọ đìu hiu đóng cả ngày
Giữa hạ như thu bao ý tứ
Quản chi ngàn dặm muốn về ngay
Nguồn: Nguyễn Thị Oanh, Ứng Khê thi văn tập, NXB Khoa học xã hội, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Huyên » Đối vũ