03/02/2023 06:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ảo ảnh

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 08/10/2020 17:13

 

Bài thơ bật lửa tình xuân mộng
Mấy vần luyến ái tựa chim bay
Cặp đôi và dạo cung tiên cảnh
Hú mỏ yêu đương ảo ảnh dài.
Cái Bè, Tiền Giang, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Ảo ảnh