26/10/2021 06:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cõng

Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 28/11/2016 18:11

 

Buồn đem xương thịt phơi bày
Nghe cơn mưa đã héo gầy dặm xa
Một thân cõng mấy bóng ma
Lêu bêu trôi giữa bê tha kiếp này.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Lãm Thắng » Cõng