26/05/2022 21:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tái bút của người lính

Tác giả: Hoàng Nhuận Cầm

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đồ Nghệ vào 28/04/2009 07:16

 

Sau chiến tranh
Gió thổi sáo
Qua nòng đại bác.

Con sáo
Co một chân
Đứng giữa chiến hào.

Bờ ao
Người thương binh
Ngồi thổi sáo
Chiếc nạng
Cắm trên đất mẹ của mình.
Nguồn: Hoàng Nhuận Cầm, Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến, NXB Hội nhà văn, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hoàng Nhuận Cầm » Tái bút của người lính