23/04/2024 12:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khâu trung hữu ma 2
丘中有麻 2

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 02/10/2005 15:35

 

Nguyên tác

丘中有麥,
彼留子國。
彼留子國,
將其來食。

Phiên âm

Khâu trung hữu mạch,
Bỉ lưu Tử Quốc
Bỉ lưu Tử Quốc,
Thương kỳ lai thực.

Dịch nghĩa

Ở trong gò có lúa mạch,
Có lẽ nàng kia đã lưu giữ chàng Tử Quốc lại đấy rồi,
Nàng kia đã lưu giữ chàng Tử Quốc lại đấy rồi,
Nhưng em muốn chàng đến với em mà ăn cơm.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Trong gò chỗ lúa mạch lên,
Nàng lưu Tử Quốc hai bên tư tình
Lưu chàng ở lại bên mình
Cùng em dùng bữa, đinh ninh em nguyền.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

Tử Quốc: tên tự của người con trai.
lai thực: đến với tà ma ăn cơm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Khâu trung hữu ma 2