28/05/2022 04:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh sử - Kinh Kha
詠史-荊軻

Tác giả: Hà Ngô Sô - 何吾騶

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2019 17:35

 

Nguyên tác

直藐秦皇若釜魚,
圖開匕首殿中徂。
合從六國成何用,
學士空悲劍術疏。

Phiên âm

Trực miểu Tần hoàng nhược phủ ngư,
Đồ khai chuỷ thủ điện trung tồ.
Hợp tung lục quốc thành hà dụng,
Học sĩ không bi kiếm thuật sơ.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Khinh vua Tần cá trong nồi,
Bản đồ dao bén mở rồi bước đi.
Hợp tung sáu nước được gì,
Chỉ buồn kiếm thuật có khi sơ sài.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hà Ngô Sô » Vịnh sử - Kinh Kha