05/10/2022 05:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Thiên Sư
送天師

Tác giả: Chu Quyền - 朱權

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi hongha83 vào 29/10/2008 23:56

 

Nguyên tác

霜落芝城柳影疏,
殷勤送客出鄱湖。
黃金甲鎖雷霆印,
紅錦韜纏日月符。
天上曉行騎只鶴,
人間夜宿解雙鳧。
匆匆歸到神仙府,
為問蟠桃熟也無。

Phiên âm

Sương lạc Chi Thành liễu ảnh sơ,
Ân cần tống khách xuất bà hồ.
Hoàng kim giáp toả lôi đình ấn,
Hồng cẩm thao triền nhật nguyệt phù.
Thiên thượng hiểu hành kỵ chỉ hạc,
Nhân gian dạ túc giải song phù.
Thông thông quy đáo thần tiên phủ,
Vi vấn bàn đào thục dã vô.

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Sương nhẹ Chi Thành liễu rắc hoa
Ân cần tiễn khách khỏi Phan Hồ
Áo thày vàng rực cao tay ấn
Giải gấm tua xanh nhật nguyệt bùa
Bay tít trời xanh giong hạc quý
Ngủ nơi trần thế giắt thiên nga
Thần tiên chốn chốn thường đi đến
Ướm hỏi đào tiên đã chín chưa?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chu Quyền » Tống Thiên Sư