03/02/2023 06:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tình khuya

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 16/08/2016 19:38

 

Canh khuya trăng toả sáng
Giấc sớm lá mơ màng
Quả tim dậy tình đến
Linh hồn chào gió sang.
Cái Bè, Tiền Giang, 2016

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Tình khuya