07/12/2021 20:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đêm đông (Bụi tuyết mờ trần gian)
Зимняя ночь (Мело, мело по всей земле)

Tác giả: Boris Pasternak - Борис Пастернак

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 30/05/2014 22:48

 

Nguyên tác

Мело, мело по всей земле
Во все пределы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.

Как летом роем мошкара
Летит на пламя,
Слетались хлопья со двора
К оконной раме.

Метель лепила на стекле
Кружки и стрелы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.

На озаренный потолок
Ложились тени,
Скрещенья рук, скрещенья ног,
Судьбы скрещенья.

И падали два башмачка
Со стуком на пол.
И воск слезами с ночника
На платье капал.

И все терялось в снежной мгле
Седой и белой.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.

На свечку дуло из угла,
И жар соблазна
Вздымал, как ангел, два крыла
Крестообразно.

Мело весь месяц в феврале,
И то и дело
Свеча горела на столе,
Свеча горела.

Bản dịch của Thanh Thảo, Phạm Vĩnh Cư

Bụi tuyết mờ trần gian
Khắp mọi miền
Ngọn nến sáng trên bàn
Ngọn nến sáng

Như đàn ruồi mùa hè
Bay qua ngọn lửa
Những bông tuyết phơi ngoài sân
Đậu vào khung cửa

Bão tuyết vẽ trên ô kính mờ
Hình những mũi tên và đồng xu
Ngọn nến sáng trên bàn
Ngọn nến sáng

Trần nhà sáng lên những bóng chập chờn
Chập chờn
Tay quấn vào tay, chân quấn chân
Hoà chung số phận

Và đôi giày nhỏ chợt rơi
Xuống sàn
Và nước mắt từ ngọn nến đêm
Nhoè trên áo choàng

Và tất cả tan trong tuyết bay
Bạc trắng
Ngọn nến sáng trên bàn
Ngọn nến sáng

Góc nhà gió lay lay đốm lửa
Và hơi nóng cám dỗ
Bốc lên, như thiên thần
Đôi cánh hình chữ thập

Bụi tuyết mờ tháng Hai
Cứ thế thôi, cứ thế
Ngọn nến sáng trên bàn
Ngọn nến sáng
1946
Nguồn: Thơ tình cho Lara (thơ), Bôrix Paxtecnak, Ban vận động Hội Văn nghệ Lâm Đồng, 1987

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Boris Pasternak » Đêm đông (Bụi tuyết mờ trần gian)