08/12/2021 05:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hạ nhật tân tình
夏日新晴

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/07/2017 22:03

 

Nguyên tác

喜得新晴一啓扉,
雲間容與出黃衣。
老蠶愛燥眠將起,
新穀含喧腹漸肥。
牧豎橫鞭驅犢過,
鄰翁扶杖看田歸。
北窗獨坐添杯酒,
何處寒鴉徹杜飛。

Phiên âm

Hỷ đắc tân tình nhất khải phi,
Vân gian dung dữ xuất hoàng y[1].
Lão tàm ái táo, miên tương khởi,
Tân cốc hàm huyên, phúc tiệm phì.
Mục thụ hoành tiên khu độc quá,
Lân ông phù trượng khán điền quy.
Bắc song độc toạ thiêm bôi tửu,
Hà xứ hàn nha triệt đỗ[2] phi.

Dịch nghĩa

Mừng được trời mới hửng nắng, vội mở cửa ra xem.
Thấy trên mây lững thững hiện ra bóng áo vàng.
Tằm già thích khô ráo, đương ngủ sắp trở dậy,
Lúa mới ngậm hơi ấm, đòng đòng dần dần mẫm ra.
Chú bé chăn trâu cầm ngang chiếc roi xua nghé đi qua,
Ông già bên xóm chống gậy đi thăm ruộng trở về.
Một mình ngồi bên cửa sổ hướng Bắc, lại thêm chén rượu,
Chỉ thấy chiếc quạ từ nơi nào, tha rễ cây bay qua.

Bản dịch của Đỗ Ngọc Toại

Được hôm trời hửng, ngỏ phên che,
Lấp lánh trong mây, bóng ác loè.
Lúa mới ngậm đòng, càng mập mạp,
Tằm vừa dẫy giấc, đã ngo ngoe.
Gióng trâu chú bé giơ roi thúc,
Thăm ruộng ông bô chống gậy về.
Ngồi tựa bên song, thêm chén rượu,
Quạ đâu tha rác đã bay kia.
Rút từ Quế Sơn Tam nguyên thi tập (A.3160).

Nguồn:
1. Nguyễn Huệ Chi, Thi hào Nguyễn Khuyến: đời và thơ, NXB Giáo dục, 1994
2. Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn nghệ, 2005
[1] Chỉ mặt trời.
[2] Thơ Chi hào trong Kinh thi có câu: “Đại thiên chi vị âm vũ, triệt bỉ tang đỗ, trù mâu dũ hộ” (Kịp lúc trời chưa mưa dầm, nhặt rễ cây dâu để buộc cửa sổ).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Hạ nhật tân tình