16/01/2021 14:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mãn giang hồng - Đề dịch bích
滿江紅-題驛壁

Tác giả: Vương Thanh Huệ - 王清惠

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/04/2020 22:26

 

Nguyên tác

太液芙蓉,
渾不似、
舊時顏色。
曾記得、
春風雨露,
玉樓金闕。
名播蘭簪妃後裏,
暈潮蓮臉君王側。
忽一聲、
顰鼓揭天來,
繁華歇。

龍虎散,
風雲滅。
千古恨,
憑誰說。
對山河百二,
淚盈襟血。
客館夜驚塵土夢,
宮車曉碾關山月。
問嫦娥、
於我肯從容,
同圓缺。

Phiên âm

Thái Dịch[1] phù dung,
Hỗn bất tự,
Cựu thì nhan sắc.
Tằng ký đắc,
Xuân phong vũ lộ,
Ngọc lâu kim khuyết.
Danh bá lan trâm phi hậu lý,
Vựng triều liên kiểm quân vương trắc.
Hốt nhất thanh,
Tần cổ yết thiên lai,
Phồn hoa tiết.

Long hổ tán,
Phong vân diệt.
Thiên cổ hận,
Bằng thuỳ thuyết.
Đối sơn hà bách nhị,
Lệ doanh khâm huyết.
Khách quán dạ kinh trần thổ mộng,
Cung xa hiểu triển quan sơn nguyệt.
Vấn Thường Nga,
Ư ngã khẳng thung dung,
Đồng viên khuyết.

Bản dịch của Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm

Phù dung Thái Dịch,
Sao thể giống,
Nhan sắc thời xưa?
Từng nhớ rõ,
Gió xuân mưa móc,
Lầu ngọc cửa vàng.
Tên nổi đầu thơm ngát đám hậu phi,
Mặt hoa sen nép bên quân vương.
Bỗng sấm ran,
Trống trận bên trời nổi,
Phồn hoa tan.

Rồng hổ chạy,
Gió mây biến.
Hận nghìn xưa,
Cùng ai tỏ?
Nhìn giang sơn bách nhị,
Lệ đầy áo máu.
Đêm quán dịch kinh mộng đất bụi vùi,
Xe cung sớm chuyển, trăng cửa ải gác núi.
Hỏi Hằng Nga,
Xin thiếp được theo cùng,
Đầy lại khuyết.
Sách Xuyết canh lục của Đào Tông Nghĩa chép rằng ngày 18 tháng giêng mùa xuân năm Chí Nguyên thứ 13 (1276), Hoài An vương Bá Nhan giữ chức trung thư tả tướng dẫn binh vào Hàng Châu. Nhà Tống mất, hai hoàng hậu họ Tạ và họ Kim đều bị giải về phương bắc. Trong đoàn cung phi có Vương chiêu nghi đề bài từ Mãn giang hồng lên vách trạm dịch. Chu Mật trong Hạo nhiên trai nhã đàm nói rằng bài từ này đề ở trạm dịch Di Sơn thuộc Biện Kinh.

Ba năm sau, tháng ba năm 1279, thừa tướng Văn Thiên Tường cũng bị quân Nguyên bắt giải về bắc và nghỉ ở trạm dịch này. Sau khi đọc bài từ của của Vương Thanh Huệ, cũng đề tiếp hai bài từ nữa lên vách, đều theo điệu Mãn giang hồng.

Nguồn: Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm, Các nữ nhà thơ, từ Lưỡng Tống, NXB Lao động, 2014
[1] Tên hồ trong Đại Minh cung ở phía đông thành Trường An thời Đường. Đây dùng chỉ nơi hoàng cung.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Thanh Huệ » Mãn giang hồng - Đề dịch bích